Metody komputerowe

INFORMACJE OGÓLNE

Rok studiów: pierwszy II stopnia

Semestr: zimowy (studia niestacjonarne), letni (studia stacjonarne)

Kierunek: Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Wykłady:

prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI

 

Laboratoria (studia stacjonarne):

 • prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański
 • dr inż. Artur Borowiec
 • dr inż. Grzegorz Piątkowski
 • mgr inż. Dominika Ziaja

Laboratoria (studia niestacjonarne):

 • dr inż. Piotr Nazarko
 • mgr inż. Dominika Ziaja

Uwagi ogólne:

 • w zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby znajdujące się na liście przekazanej z dziekanatu,
 • zmiany grup są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzących,
 • nieobecności można odrobić z innymi grupami lub na konsultacjach,
 • nie ma możliwości wcześniejszego (na początku semestru) zaliczenia przedmiotu,
 • przepisywanie ocen musi być zaakceptowane przez wykładowcę na początku semestru.

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

 • uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich tematów realizowanych zajęć,
 • pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

KARTA PRZEDMIOTU

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

PROGRAMY UŻYWANE NA ZAJĘCIACH LABORATORYJNYCH

red. Grzegorz Piątkowski

MATLAB

Za pl.wikipedia.org: MATLAB to program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych. [...] Nazwa programu pochodzi od angielskich słów MATrix LABoratory, gdyż początkowo program ten był przeznaczony do numerycznych obliczeń macierzowych.

Wszyscy pracownicy i studenci Politechniki Rzeszowskiej mają dostęp do pełnej wersji (Full Suite) oprogramowania MATLAB&Simulink w ramach licencji ogólnouczelnianej Total Academic Headcount (TAH).

Pobieranie, instalacja i aktywacja MATLAB

Szczegóły dotyczące pobierania, instalacji i aktywacji MATLAB są opisane tutaj. W kroku "Wybór modułów" można ograniczyć się tylko do samego MATLAB i nie instalować żadnych dodatków (toolbox).

GNU Octave (alternatywnie do MATLAB)

Za pl.wikipedia.org: GNU Octave -- środowisko obliczeń oraz język programowania przeznaczony dla prowadzania obliczeń numerycznych. Octave jest wolnym odpowiednikiem środowiska MATLAB. [...] Rozprowadzany jest na zasadach licencji GNU GPL. 

FreeMat (alternatywnie do MATLAB)

FreeMat jest to darmowe (open source, GNU GPL) numeryczne, macierzowo zorientowane środowisko obliczeniowe i język programowania, podobne do komercyjnego MATLAB® firmy Mathworks. FreeMat obsługuje wiele funkcji znanych z MATLAB® dzięki temu jest przydatny w inżynierskich i naukowych zastosowaniach.

Strona domowa FreeMat: http://freemat.sourceforge.net

Pobieranie FreeMat: http://sourceforge.net/projects/freemat/files/latest/download

Instalacja FreeMat

Instalacja FreeMat przebiega według normalnej procedury instalacji oprogramowania w komputerze z systemem Windows.

CALFEM (dodatek do MATLAB/GNU Octave/FreeMat)

CALFEM to dodatkowa biblioteka (toolbox) do nauki metody elementów skończonych (MES), którą można wykorzystać w środowiskach MATLAB® , GNU Octave i FreeMat.

Nazwa CALFEM jest akronimem od "Computer Aided Learning of the Finite Element Method".

Strona domowa CALFEM: http://calfem.sourceforge.net

Pobieranie CALFEM: http://downloads.sourceforge.net/project/calfem/calfem/3.4/calfem-3.4.zip

CALFEM jako zestaw m-plików (toolbox, biblioteka) musi być zintegrowany ze środowiskiem, w którym będzie używany.

Integracja CALFEM z MATLAB

Należy to zrobić w następujący sposób:

 • krok 1: rozpakowujemy pobrany plik ZIP
  • dla standardowej instalacji w systemach Windows 7/Windows 10 MATLAB jest w katalogu:
   C:\Program Files\MATLAB\
  • przechodzimy do katalogu z aktualną zainstalowaną wersją MATLABA:
   R2019b (lub R2019a lub R2018b w zależności od tego co mamy zainstalowane)
  • przechodzimy do katalogu z toolboksami
   toolbox
  • zakładamy katalog
   calfem
  • przechodzimy do katalogu:
   calfem
  • rozpakowujemy pobrany plik ZIP do katalogu calfem
 •  krok 2: definiujemy ścieżkę dostępu do CALFEM dla środowiska MATLAB
  • na konsoli wykonujemy polecenie: pathtool(Enter)
  • w lewej części okienka, które się pojawił klikamy w przycisk Add Folder...
  • wskazujemy katalog (przykładowa ścieżka dla MATLAB w wersji 2018b):
   C:\Program Files\MATLAB\R2018b\toolbox\calfem
  • klikamy w przycisk Save
  • klikamy w przycisk Done
  • restartujemy FreeMat
 •  krok 3: sprawdzamy czy CALFEM jest zintegrowany ze środowiskiem MATLAB
  • na konsoli wydajemy polecenie:
   bar1e(50)
  • jeśli zobaczymy odpowiedź:
   ans =
     50 -50
    -50  50

   to oznacza, że nasze działania zakończyły się sukcesem.

 

Integracja CALFEM z FreeMat

Należy to zrobić w następujący sposób:

 • krok 1: rozpakowujemy pobrany plik ZIP
  • dla standardowej instalacji w systemie Windows 7 FreeMat jest w katalogu:
   C:\Program Files (x86)\FreeMat
  • przechodzimy do katalogu:
   C:\Program Files (x86)\FreeMat\toolbox
  • zakładamy katalog
   calfem
  • przechodzimy do katalogu:
   C:\Program Files (x86)\FreeMat\toolbox\calfem
  • rozpakowujemy pobrany plik ZIP do katalogu calfem
 •  krok 2: definiujemy ścieżkę dostępu do CALFEM dla środowiska FreeMat
  • wywołujemy narzędzie pathtool
   • na konsoli wykonujemy polecenie: pathtool
  • w lewej części okienka, które się pojawiło wskazujemy katalog:
   C:\Program Files (x86)\FreeMat\toolbox\calfem
  • klikamy w przycisk Add
  • klikamy w przycisk Save
  • klikamy w przycisk Done
  • restartujemy FreeMat
 •  krok 3: sprawdzamy czy CALFEM jest zintegrowany ze środowiskiem FreeMat
  • na konsoli wydajemy polecenie:
   bar1e(50)
  • jeśli zobaczymy odpowiedź:
   ans =
     50 -50
    -50  50

   to oznacza, że nasze działania zakończyły się sukcesem.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję