Strona: Studia stacjonarne / Katedra Mechaniki Konstrukcji

Studia stacjonarne

Informacje podstawowe

 • Kierunek: budownictwo
 • Rok studiów: pierwszy
 • Semestr: pierwszy

Wykłady

Semestr zimowy

dr inż. Grzegorz PIĄTKOWSKI

Laboratoria

Semestr zimowy

Reguły uczestnictwa w zajęciach

 • W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby wykazane w systemie USOS.
 • Zmiany grup są możliwe wyłącznie za zgodą Dziekana.
 • Studenci muszą posiadać aktywne konto w domenie stud.prz.edu.pl.
  Studenci, którzy takiego konta nie posiadają nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.
 • Dla konta pocztowego w domenie stud.prz.edu.pl musi być ustawiona tożsamość wg wzorca:
  nazwa:
  Nazwisko Imię (1BB-DI, LPxx)
  podpis:
  Z wyrazami szacunku
  Nazwisko Imię (Numer albumu),
  WBIŚiA, 1BB-DI, LPxx
 • Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa. Nieobecności muszą być odrobione. Usprawiedliwienie nieobecności nie zwalnia z obowiązku odrobienia. Odrabianie nieobecności może odbywać się na zajęciach z inną grupą (w miarę wolnych miejsc) lub na konsultacjach.
 • Studenci są zobowiązani aktywnie pracować na laboratoriach. Dwukrotnie odnotowany przez prowadzącego brak aktywności na zajęciach (przeglądanie stron internetowych bez związku z zajęciami, gry, chat, wysyłanie SMSów, wykonywanie projektów z innych przedmiotów, itp.) będzie skutkować brakiem dopuszczenia do kolokwium -- aby przystąpić do kolokwium brak aktywności na zajęciach należy odrobić tak, jak nieobecność na zajęciach.
 • Do kolokwiów nie będą dopuszczane osoby z więcej niż z jedną nieodrobioną nieobecnością lub z jednym nieodrobionym brakiem aktywności na zajęciach.
 • Kolokwia poprawkowe odbędą się w sesji zasadniczej.
 • Studenci w kontaktach z prowadzącymi zajęcia powinni wykorzystywać wyłącznie konta z domeny stud.prz.edu.pl -- e-maile z innych domen pocztowych będą traktowane jako anonimowe i kasowane bez odpowiedzi.
 • Nie ma możliwości wcześniejszego (na początku semestru) zaliczenia przedmiotu.
 • Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen uzyskanych na innych wydziałach/uczelniach musi być uzgodnione z wykładowcą w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru.
 • Posiadanie certyfikatu ECDL Core nie jest wystarczające do zaliczenia laboratoriów, do zaliczenia przedmiotu.

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • Obecność i aktywna praca na laboratoriach
 • Uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów ze wszystkich kolokwiów obowiązkowych
 • Przedstawienie certyfikatu ze wskazanego kursu MATLAB

Karta modułu

Karta dostępna jest tutaj.

Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych

LibreOffice

Materiały tutaj zamieszczone zostały przygotowane za pomocą pakietu biurowego LibreOffice (dawniej OpenOffice).
Pliki udostępniane do ćwiczeń są zapisane jako pliki formatu OpenDocument, *.odt dla edytora tekstu Writer i *.ods arkusza kalkulacyjnego Calc.

Czym jest LibreOffice (OpenOffice)?
Chcesz dowiedzieć się więcej? Chcesz ściągnąć pakiet LibreOffice? Kliknij:


SMath Studio

SMath Studio jest darmowym (na licencji CC-BY-ND) programem matematycznym podobnym do programu Mathcad firmy PTC.
Program SMath Studio jest dostępny dla systemu Windows, Linux i innych.

Matlab

MATLAB® to program firmy Mathworks. MATLAB® jest przydatny w inżynierskich i naukowych zastosowaniach.

Wszyscy pracownicy i studenci Politechniki Rzeszowskiej mają BEZPŁATNY dostęp do pełnej wersji oprogramowania MATLAB&Simulink w ramach licencji ogólnouczelnianej Total Academic Headcount (TAH). 

Licznik 441Unikalne odsłony z okresu 2022.04.18 - 2024.04.18
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję